Reglemente

Arbetsgivarstadga

24 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en arbetsgivarstadga för Uppsala kommun.

Dokument

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens arbetsgivarorgan, och pensions- och lönemyndighet. Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer och andra styrdokument och ansvarar för den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken.