Information

Anmälningspliktig köldmedieanläggning

Kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar är exempel på köldmedieanläggningar. Har du anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter av köldmedia eller mer måste du lämna in en rapport till miljöförvaltningen varje år innan den 31 mars.

Sammanfattning

Läs om vilka aggregat som ska kontrolleras och hur du lämnar din årsrapport.