Information

Anmäl din miljöfarliga verksamhet i god tid innan du startar

Information om hur du anmäler en miljöfarlig verksamhet till miljöförvaltningen.

Sammanfattning

  • Din verksamhet kan anses som miljöfarlig om det förekommer buller, damning, vibrationer, utsläpp till luft eller vatten, hantering av kemikalier eller avfall, eller andra störningar till omgivningen 
  • Innan du startar en miljöfarlig verksamhet ska du anmäla det till miljöförvaltningen
  • Du kan även behöva göra en anmälan om något ändras i din verksamhet
  • Du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten/åtgärden påbörjas eller ändringen genomförs.