Ärende

Ändringar i bolagsordning för Uppsala stadshus AB

Beslutades av kommunfullmäktige 15 december 2014

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver hur Uppsala stadshus AB ska fungera i fråga om till exempel aktieinnehav och räkenskapsår.