Program

Äldrepolitiskt program, Senior i Uppsala

Kommunens äldrepolitiska program beskriver hur äldre i Uppsala i ska få ökad delaktighet, inflytande och möjligheter till ett utbyggt stöd i framtiden.

Sammanfattning

Tillsammans med seniorkollektivet och andra samhällsaktörer ska kommunen till år 2030

  • utveckla stödet till anhöriga och närstående
  • verka för bättre bostäder för seniorer, t ex trygghetsbostäder
  • ha en förebyggande folkhälsosyn och aktiviteter för "friskvård" inkluderat samverkan med ideella sektorn
  • möjliggöra delaktighet, inflytande och engagemang hos seniorer
  • verka för attraktiva närområden, bättre tillgänglighet och en anpassad kollektivtrafik.