Rapport

Äldreombudsmannens årsrapport

Rapporterna bygger på frågor och synpunkter som äldreombudsmannen tagit emot.

Dokument

Årsrapport 2016

PDF, 122 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2016

Årsrapport 2015

PDF, 148 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2015

Årsrapport 2014

PDF, 150 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2014

Sammanfattning

Rapporterna är skrivna utifrån perspektivet äldre och anhöriga, hur kontakter med äldreomsorgen upplevts, hur information uppfattats och hur man blivit bemött.