Policy

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicyn förklarar relationen mellan kommunen och de kommunala bolagen. Uppsala kommun ska styra bolagen för att skapa maximal samhällsnytta till den lägsta kostnaden för kommunens invånare.

Dokument

Sammanfattning

Ägarpolicyn reglerar förhållandet mellan kommunen och dess företag. Ägarpolicyn syftar till effektivisera den kommunala verksamhet som bedrivs i företagsform.

Med ägarpolicyn som utgångspunkt kan individuella ägardirektiv, avkastningskrav, med mera, formuleras för varje företag. Bolagen arbetar i olika branscher, därmed varierar syften, mål, marknadsförutsättningar, avkastningskrav mellan bolagen.