Förtroendevald

Urban Wästljung (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Styrelsen för teknik och service
  v ordf 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2014-12-18
 • Kommunfullmäktige
  led 2008-04-24 − 2014-10-14
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2008-04-24
 • Folkhälsorådet
  led 2004-12-01 − 2006-12-31
 • IK Sirius Fotboll
  repr 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Almunge-Knutby KDN
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31