Förtroendevald

Ulrik Wärnsberg (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  led 2015-01-01 − 2019-03-31
 • Folkrörelsearkivet
  repr 2015-03-11 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  ers 2008-06-10 − 2014-12-31
 • Arbetsmarkandsrådet
  repr 2011-03-09 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  v ordf 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Folkhälsorådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2007-03-21 − 2010-12-31
 • AB UTK-hallen
  repr 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-07-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 2002-05-27 − 2002-12-31