Förtroendevald

Ulla-Stina Claeson (V)

Aktuella uppdrag

Ulla-Stina Claeson har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Bror Hjorthstiftelsen
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kulturnämnden
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kulturnämnden
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2007-09-13 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2007-09-13
 • Kulturnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kulturnämnden
  led 2000-11-28 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1996-07-05 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för övergripande biblioteksplan
  led 1998-03-11 − 2000-12-31
 • Kulturnämnden
  ers 1999-01-01 − 2000-11-27
 • Kulturnämnden
  ers 1989-01-01 − 1991-12-31