Förtroendevald

Ulf Schmidt (C)

Aktuella uppdrag

Ulf Schmidt har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Socialnämnden Individutskott 4
  v ordf 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2013-10-30 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ers 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Norr
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Upgårda AB
  omb 1999-03-01 − 1999-05-31
 • Vaksala KDN
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Utskott för vård och omsorg
  adj 1994-12-14 − 1998-11-06
 • Vaksala KDN
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31