Förtroendevald

Trond Svendsen (MP)

Aktuella uppdrag

Trond Svendsen har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Plan- och byggnadsnämnden
  1:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2018-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  v ordf 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  ombers-stadshus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 2011-01-01 − 2013-03-31
 • Fastighetsnämnden
  ers 2007-09-24 − 2010-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  suppl 2007-01-01 − 2008-03-31
 • Uppsala Parkerings AB
  suppl 2007-01-01 − 2007-09-24
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • VA- och avfallsnämnd
  led 2005-08-29 − 2005-10-31
 • VA- och avfallsnämnd
  ordf 2003-01-01 − 2005-08-29
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2003-01-01 − 2005-02-28
 • C-framåt i Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2004-05-24
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2004-04-26
 • Uppsalabuss AB
  led 2003-01-01 − 2004-03-29
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • AB Turitella
  led 2001-05-28 − 2002-12-31
 • AB Turitella vilande
  led 2001-05-28 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och gatu- och trafiknämndens ansvarsområden
  ers 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Gottsunda KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  led 2001-05-29 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  adj 2002-03-13 − 2002-10-31
 • Uppsala Energi AB
  suppl 1999-01-01 − 2000-09-04
 • Gottsunda KDN
  ers 1996-02-26 − 1998-12-31