Förtroendevald

Torsten Tornberg (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2011-02-16 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2011-06-13 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Norr
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Söder
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2007-01-01 − 2009-10-26
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2007-01-01 − 2009-05-25
 • Gottsunda distriktsnämnd
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  v ordf 2006-04-24 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  ers 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2006-04-24 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  v ordf 2003-01-01 − 2004-03-29
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  ers 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella
  led 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Luthagens KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella vilande
  led 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 2000-05-03 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1991-11-01 − 2002-10-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Byggnadsnämnden
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ers 1995-02-01 − 1998-11-06
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1988-11-01 − 1991-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1985-11-01 − 1988-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1979-11-01 − 1982-10-30
 • Kommunfullmäktige
  ers 1976-11-01 − 1979-10-31