Förtroendevald

Torbjörn Aronson (KD)

Aktuella uppdrag

Torbjörn Aronson har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-05-25 − 2016-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  1:e v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2012-12-06
 • Folkhälsorådet
  led 2007-03-21 − 2012-10-22
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  led 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2009-05-25 − 2010-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2009-05-25
 • Uppsalabuss AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Styrgrupp för översyn av det kommunala bolagsägandet
  led 2007-04-04 − 2008-02-25
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ers 2007-02-28 − 2007-12-31
 • Östra distriktsnämnden
  v ordf 2005-12-12 − 2006-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
  adj 1998-11-11 − 2001-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  led 1998-11-11 − 2001-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1998-11-02 − 2001-10-29
 • Kommunstyrelsen
  ers 1998-11-01 − 2001-09-30
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 1999-09-08