Förtroendevald

Terence Hongslo (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • KFUM Uppsala badmintonklubb
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • KFUM Uppsala Badmintonklubb/Fyrisfjädern
  rev 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Björkjärnet AB
  repr 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ers 2003-09-29 − 2006-12-31
 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
  led 2004-09-27 − 2006-12-31