Förtroendevald

Sverker Åslund (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Kommunfullmäktige
    led 2014-10-15 − 2018-10-14
  • Regionförbundet Uppsala län
    ers 2015-01-01 − 2016-12-31