Förtroendevald

Susanne Eriksson (S)

Aktuella uppdrag

 • Studentstaden i Uppsala AB ordförande
 • Fyrisåns vattenförbund ers f ombud

Tidigare uppdrag

 • Politisk ledning
  polsekr 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsalahem AB
  ordf 2015-01-01 − 2016-10-03
 • Uppsalahem Attika AB
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • 2 Torn AB
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsalahem AB
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Studentstaden AB
  2:e v ordf 2011-08-29 − 2014-12-31
 • Uppsalahem Servicebostäder AB
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2011-02-28
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2003-11-24 − 2010-10-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Upgårda AB
  ombers-stadshus 2004-08-30 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  ombers 2004-08-30 − 2006-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  omb-kf 2004-08-30 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2003-12-15 − 2006-10-31