Förtroendevald

Susanne Bornelöv (V)

Aktuella uppdrag

Susanne Bornelöv har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    suppl 2015-07-01 − 2015-12-07
  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    ers 2015-01-01 − 2015-06-30
  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    suppl 2011-01-01 − 2014-12-31