Förtroendevald

Sture Blomgren (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Plan- och byggnadsnämnden
  ers 2015-01-01 − 2015-09-07
 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  led 2008-06-10 − 2010-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 2007-09-24 − 2010-12-31
 • VA- och avfallsnämnd
  led 2003-01-01 − 2008-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och gatu- och trafiknämndens ansvarsområden
  ers 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  led 2000-12-11 − 2002-12-31
 • Uppsala Energi AB
  v ordf 1999-01-01 − 2000-09-04
 • Uppsala Elnät AB
  led 1999-04-27 − 2000-09-04
 • Upplands Elnät AB
  led 1996-06-18 − 1998-12-31
 • Upplands Energi AB
  led 1996-06-18 − 1998-12-31
 • Uppsala Elnät AB
  led 1996-03-26 − 1998-12-31
 • Upplands Kraft AB
  led 1996-06-18 − 1998-12-31
 • Uppsala Energi AB
  v ordf 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala Energi AB
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1976-11-01 − 1985-10-31