Förtroendevald

Stojka Lakic (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  suppl 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  suppl 2013-02-01 − 2014-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  suppl 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Industrihus Cykeln AB
  suppl 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  suppl 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-03-02 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-03-01
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Danmarks KDN
  ers 2001-11-27 − 2002-12-31