Förtroendevald

Stig Rådahl (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Omsorgsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2016-09-16 − 2018-10-14
 • Kommunala handikapprådet
  led 2011-03-31 − 2014-12-31
 • Nämnden för hälsa och omsorg
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-01-30 − 2010-10-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  ers 2004-11-23 − 2006-12-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  led 2001-03-27 − 2002-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2000-10-30 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1999-01-01 − 2001-03-26
 • Tekniska utförarnämnden
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-05-14 − 1998-10-31
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Gatunämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31