Förtroendevald

Stefan Hanna (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-05-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-04-30 − 2018-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2010-05-01 − 2014-12-31
 • Uthållig kommun
  repr 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Dalabanans intresseförening
  repr 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Klimatkommunerna
  omb 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Destination Uppsala AB
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2011-01-31 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2010-05-01 − 2014-10-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ers 2008-02-25 − 2010-12-31
 • Kommunala Pensionärsrådet KPR
  adj 2010-09-10 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2010-03-29 − 2010-04-30