Förtroendevald

Stavros Giangozoglou (S)

Aktuella uppdrag

Stavros Giangozoglou har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  led 2015-12-10 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Industrihus Cykeln AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2018-10-14
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  v ordf 2013-04-29 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  v ordf 2013-04-29 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala Industrihus Cykeln AB
  v ordf 2013-04-29 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2014-12-31
 • Fastighetsnämnden
  v ordf 2007-01-01 − 2013-03-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2004-06-14 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2004-03-29 − 2010-10-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2006-11-01 − 2009-09-30
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2003-07-01 − 2006-12-31
 • Storstadsdelegationen
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  ombers-kf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2003-02-24 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Politisk ledning
  råd 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Uppsala Tourism AB
  led 2003-01-01 − 2005-06-02
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  omb-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella
  suppl 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1995-01-26 − 2002-12-31
 • Upgårda AB
  omb-stadhus 2002-03-27 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella vilande
  suppl 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Handikappråd
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Valberedningen
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1995-12-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Upgårda AB
  ombers 1999-01-01 − 2001-03-26
 • Gamla Uppsalabuss AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Utskott för grundskolan
  led 1996-01-10 − 1997-11-06
 • Uppsala läns trafik AB
  suppl 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Gottsunda KDN
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Prebus AB
  suppl 1995-04-25 − 1995-12-31