Förtroendevald

Staffan Yngve (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  ers 2019-01-28 − 2019-06-30
 • Äldrenämnden
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  led 1996-10-29 − 2010-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  omb-kf 2003-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalabuss AB
  omb-kf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  ordf 2003-08-26 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  led 2003-01-01 − 2003-08-25
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Musikens Hus AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ordf 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1994-11-01 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Miljövårdsrådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1998-11-07 − 2002-10-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Musikens Hus AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1997-03-25 − 1998-12-31
 • Upgårda AB
  ordf 1997-06-16 − 1998-12-31
 • Folkrörelsearkivet i Uppsala län
  rev 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Uplandsgårdar
  ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1997-01-01 − 1998-11-06
 • Barn- och ungdomsutskottet
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1997-01-01 − 1998-11-01
 • Kommunstyrelsen
  ers 1994-11-07 − 1996-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ers 1995-01-01 − 1996-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1988-11-01 − 1994-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1986-10-27 − 1988-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1982-11-01 − 1986-10-25