Förtroendevald

Soraja Nadimpour (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Arbetsmarknadsnämnden
    ers 2015-01-01 − 2018-12-31
  • Kulturnämnden
    ers 2012-01-01 − 2014-12-31
  • Produktionsnämnden för sjävstyrande kommunala skolor
    ers 2011-01-01 − 2012-06-30