Förtroendevald

Snjezana Jovanovic (V)

Aktuella uppdrag

  • Bror Hjorthstiftelsen ersättare

Tidigare uppdrag

  • Bror Hjorthstiftelsen
    suppl 2011-05-02 − 2014-12-31