Förtroendevald

Siw Björkgren (MP)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd ledamot

Tidigare uppdrag

 • Kommunfullmäktige
  ers 2015-05-21 − 2018-10-14
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 2011-01-01 − 2015-06-30
 • Räddningsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-01-22 − 2014-10-14
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 2003-01-27 − 2006-12-31
 • Gamla Uppsala distriktsnämnd
  led 2004-12-13 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2003-03-28 − 2006-10-31
 • Gamla Uppsala distriktsnämnd
  ers 2003-01-01 − 2004-12-13
 • Gottsunda distriktsnämnd
  ers 2003-12-15 − 2004-12-13
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Luthagens KDN
  ers 1998-08-31 − 1998-12-31
 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
  led 1997-05-07 − 1997-12-31