Förtroendevald

Simon Alm (SD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Landsbygdsberedningen
  led 2019-12-01 − 2019-12-11
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Valberedningen
  ers 2015-11-02 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2013-01-28 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  led 2014-02-24 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2012-10-01 − 2014-10-14
 • Valberedningen
  ers 2013-05-27 − 2014-02-24