Förtroendevald

Royne Modéen (M)

Aktuella uppdrag

 • Björkjärnet AB revisor

Tidigare uppdrag

 • Fyrishov AB
  suppl 2015-01-01 − 2016-11-08
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-04-26
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ers 2007-01-01 − 2008-08-25
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2007-01-29 − 2008-08-25
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  revers 2003-08-25 − 2006-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  revers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31