Förtroendevald

Rezene Tesfazion (S)

Aktuella uppdrag

 • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande ordförande
 • Socialnämnden ledamot
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ledamot
 • Kommunala handikapprådet ledamot
 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2015-09-07 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande
  ordf 2016-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott 3
  ordf 2015-06-01 − 2015-06-01
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1994-11-01 − 2014-10-14
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Söder
  v ordf 2007-01-01 − 2012-01-02
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Valnämnden
  ers 1997-01-25 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 2002-12-31
 • Valberedningen
  led 2001-03-27 − 2002-10-31
 • Valberedningen
  ers 1998-11-01 − 2001-03-26
 • Gamla Uppsala KDN
  ers 1989-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1993-05-13 − 1994-10-31