Förtroendevald

Pradip Datta (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunrevisionen
  v ordf 2015-10-01 − 2019-04-30
 • Uppsala Stadshus AB
  rev 2015-09-08 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2005-10-17 − 2010-10-31
 • Äldrenämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Invandrarnämnden
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ers 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Invandrarnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31