Förtroendevald

Per Wikholm (S)

Aktuella uppdrag

Per Wikholm har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Parkerings AB
  ombers-stadshus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  v ordf 2007-10-29 − 2010-12-31
 • Fyrishov AB
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2003-10-20 − 2006-10-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren (vilande)
  ombers-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  omb 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Turist&Kongress AB
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Prebus AB
  omb 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1998-11-11 − 1999-12-31
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 1999-10-15
 • Alsike Fastighets AB
  ombers 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala Turist&Kongress AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala parkerings AB
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  ombers 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Fyrishov AB
  omb 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Utskott för grundskolan
  ers 1997-10-15 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsen
  ers 1994-11-28 − 1998-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1996-01-01 − 1998-11-01
 • Konkurrensprogram för Uppsala kommun
  ordf 1997-03-26 − 1997-12-31
 • Prebus AB
  omb 1995-04-25 − 1995-12-31
 • Uppsala kommuns fastighets AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Fyrishov AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala Turist&Kongress AB
  led 1995-04-24 − 1995-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31