Förtroendevald

Ove Hjorth (S)

Aktuella uppdrag

Ove Hjorth har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Socialnämnden Individutskott 4
  led 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Nämnden för hälsa och omsorg
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gamla Uppsala distriktsnämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Rasbo Allaktivitetshus
  rev 2003-08-25 − 2006-12-31
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  suppl 2003-10-23 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2004-11-16 − 2006-10-31
 • Uppsalabuss AB
  led 2003-01-01 − 2004-03-29
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Vaksala KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  ers 1996-10-01 − 1998-12-31
 • Vaksala KDN
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Vaksala KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Prebus AB
  led 1995-04-25 − 1995-12-31