Förtroendevald

Niclas Malmberg (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  rev 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunrevisionen
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Bror Hjorthstiftelsen
  rev 2012-05-28 − 2014-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  rev 2011-02-28 − 2012-01-02
 • Uppsalabuss AB
  rev 2011-02-28 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  rev 2011-02-28 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  rev 2011-02-28 − 2012-01-02
 • Uppsalabuss AB
  led 2009-05-25 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  ombers-stadshus 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2004-10-25 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2004-03-29 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2004-06-14 − 2010-05-15
 • Politisk ledning
  råd 2004-07-31 − 2010-05-15
 • Uppsalabuss AB
  suppl 2007-01-01 − 2009-05-25
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalabuss AB
  led 2005-02-28 − 2006-12-31
 • Björkjärnet AB
  repr 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  omb 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  omb-kf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2005-02-28 − 2005-09-26
 • Luppens redaktionskommitté
  led 2003-03-26 − 2004-01-28
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-11-01 − 2003-07-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Björkjärnet AB
  repr 2002-05-27 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  led 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Innebandyallians
  repr 2002-01-29 − 2002-12-31
 • Fritidsnämnden
  led 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 2002-10-09 − 2002-11-06
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  led 2002-10-09 − 2002-10-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2001-09-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  adj 2001-08-28 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-10-09 − 2002-10-31
 • Jury för arkitekttävling-Konsert- och kongresshus i kv. Gerd
  repr 2002-03-13 − 2002-06-10
 • Byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd)
  led 1999-01-01 − 2001-03-26
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  led 1999-06-15 − 1999-10-31
 • Beredning för arbete och sysselsättning
  led 1999-01-01 − 1999-05-01
 • Fyrishov AB
  revers 1995-03-27 − 1998-12-31
 • Centrala stadens KDN
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunrevisionen
  led 1993-03-27 − 1996-12-31
 • Fritidsnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31