Förtroendevald

Monica Östman (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Äldrenämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Miljövårdsrådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • Byggnadsnämnden
  v ordf 2007-01-01 − 2011-12-31
 • Uppsala Ridcenter/Ridklubb
  repr 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ordf 1996-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb 2001-01-28 − 2002-12-31
 • Nytt kollektivtrafiksystem i Uppsala
  led 1999-01-01 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Jury för arkitekttävling-Konsert- och kongresshus i kv. Gerd
  repr 2001-12-12 − 2002-06-10
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  ordf 1999-06-15 − 1999-10-31
 • AB Turitella
  suppl 1996-03-25 − 1998-12-31
 • Uppsalabuss AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Byggnadsnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsalabuss AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31