Förtroendevald

Mohamad Hassan (L)

Ansvarsområden

 • arbetsmarknad
 • vuxenutbildning
 • företagare
 • digitalisering
 • jämställdhet

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Idrotts- och fritidsnämnden
  2:e v ordf 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2015-01-01 − 2018-11-04
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Utskott för kommungemensam service
  led 2016-12-14 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Socialnämnden
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  suppl 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Socialnämndens individutskott 1
  ers 2015-01-01 − 2015-05-31
 • IK Sirius
  repr 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  led 2008-06-10 − 2014-12-31
 • Arbetsmarkandsrådet
  repr 2011-03-09 − 2014-12-31
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Kommunala handikapprådet
  ordf 2011-03-31 − 2014-12-31
 • Healthy Cities Hälsosamma städer
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2010-03-29 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-04-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-04-01 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-03-29
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-07-01 − 2006-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1999-08-30 − 2002-12-31