Förtroendevald

Mimmi Westerlund (KD)

Aktuella uppdrag

  • Studentstaden i Uppsala AB suppleant

Tidigare uppdrag