Förtroendevald

Mats Hellman (C)

Aktuella uppdrag

Mats Hellman har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Räddningsnämnden
    ers 2012-01-01 − 2018-12-31
  • Räddnings- och beredskapsnämnden
    ers 2007-01-01 − 2010-12-31