Förtroendevald

Martin Wisell (KD)

Tidigare uppdrag

 • Utbildningsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunala handikapprådet
  led 2015-11-02 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-05-21 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2015-05-21
 • Nämnden för hälsa och omsorg
  1:e v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2011-01-14 − 2014-10-14
 • Kommunala handikapprådet
  ers 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  led 2012-01-01 − 2012-10-29
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2011-01-14
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  1:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  ers 2010-08-30 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2007-02-26
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • 2 Torn AB
  ombers 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Valberedningen
  led 2006-02-27 − 2006-10-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Teknisk beställarnämnd
  led 2000-09-25 − 2002-12-31
 • Miljövårdsrådet
  led 2000-01-01 − 2002-10-31
 • Uppsala Energi AB
  suppl 1999-01-01 − 2000-09-04