Förtroendevald

Marlene Burwick (S)

Aktuella uppdrag

 • Arvodesberedningen ordförande

Tidigare uppdrag

 • Mälardalsrådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  suppl 2017-04-24 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Uppsala R2 AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Uppsala Innovation Centre
  omb 2015-02-23 − 2018-10-15
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2015-01-01 − 2018-10-15
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2017-03-27 − 2018-10-15
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  led 2015-01-19 − 2018-10-15
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2015-01-01 − 2017-04-23
 • Uppsala R2 AB
  led 2015-01-01 − 2017-03-26
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Mälardalsrådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 3 AB
  suppl 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2011-03-28 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R2 AB
  suppl 2012-08-27 − 2014-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2012-01-31 − 2014-12-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-01-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  v ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  v ordf 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Destination Uppsala AB
  suppl 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2009-04-27 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ers 2009-04-27 − 2010-10-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-01-30
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-04-26
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Prebus AB
  ombers 1995-04-25 − 2002-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ers 2001-10-30 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  ombers 1996-04-25 − 2002-12-31
 • Centrala stadens KDN
  ers 2000-05-22 − 2001-10-29
 • Demokratiberedningen
  led 1999-03-17 − 2001-02-26
 • Nämnden för frivillig utbildning
  led 1999-01-01 − 1999-10-10
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1996-06-26 − 1997-12-31
 • Luppens redaktionskommitté
  led 1995-01-01 − 1997-02-26