Förtroendevald

Mark Schneider (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • AB Boländerna 32:2
    suppl 2019-01-01 − 2019-01-28
  • Uppsala Parkerings AB
    led 2015-01-01 − 2018-12-31