Förtroendevald

Maria Nordengren (M)

Aktuella uppdrag

Maria Nordengren har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Byggnadsnämnden
    ers 2001-09-24 − 2010-12-31
  • Produktionsnämnden för vård och bildning
    ers 2003-09-29 − 2003-12-11