Förtroendevald

Maria Gardfjell (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  1:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-05-15 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  1:e v ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 2014-10-30 − 2018-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Miljövårdsrådet
  ordf 2015-01-01 − 2017-01-31
 • Uppsala R 3 AB
  omb-stadhus 2015-01-01 − 2017-01-30
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2016-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  ordf 2016-02-01 − 2016-04-30
 • Destination Uppsala AB
  suppl 2011-03-28 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  led 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2014-12-31
 • Uthållig kommun
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Dalabanans intresseförening
  ers 2007-02-28 − 2014-12-31
 • Miljövårdsrådet
  v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-05-15 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  led 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Kommunala handikapprådet
  ers 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Uppsala Läns Trafik AB
  v ordf 2011-01-01 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  v ordf 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  v ordf 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2005-09-26 − 2010-12-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av tillgångar
  led 2007-01-31 − 2009-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2008-11-24
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2008-10-27