Förtroendevald

Maria Gardfjell (MP)

Aktuella uppdrag

  • Klimatkommunerna ombud
  • Miljömålsrådet ordförande
  • Fyrisåns vattenförbund ombud
  • Mälarens vattenvårdsförbund ombud

Tidigare uppdrag