Förtroendevald

Magnus Åkerman (M)

Aktuella uppdrag

 • Medaljdelegationen vice ordförande
 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande ersättare
 • Samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun 2:e vice ordförande
 • Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
 • Uppsala Stadshus AB ers f ombud

Tidigare uppdrag

 • Medaljdelegationen
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2007-01-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2007-01-01 − 2014-02-24
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala Soldathemsförening
  repr 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  ombers-stadshus 2009-06-08 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-10-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  suppl 2006-05-29 − 2006-12-31
 • Fyrishov AB
  led 2002-05-27 − 2002-12-31
 • Musikens Hus AB
  suppl 1999-03-29 − 2002-12-31