Förtroendevald

Louice Moberg (KD)

Aktuella uppdrag

  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd suppleant