Förtroendevald

Liza Boëthius (V)

Aktuella uppdrag

  • Socialnämnden Individutskott Öster ordförande
  • Förvaltning av samlingslokaler i A-huset revisor
  • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande ledamot
  • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda ledamot
  • Valberedningen ledamot
  • Kommunala handikapprådet ledamot
  • Socialnämnden ledamot
  • Regionförbundet Uppsala län ersättare
  • Kommunfullmäktige ledamot

Tidigare uppdrag