Förtroendevald

Liza Boëthius (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande
  led 2017-04-26 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott 4
  ordf 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Valberedningen
  led 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Socialnämnden Individutskott Norr
  led 2017-04-26 − 2017-04-26
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Nämnden för hälsa och omsorg
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunala handikapprådet
  led 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2012-09-07 − 2012-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2008-01-28 − 2010-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2007-03-29 − 2010-12-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Handikapprådet
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2008-10-27 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2008-11-24 − 2010-10-31
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-01-30 − 2006-10-31
 • Socialnämnden
  ers 2002-08-28 − 2002-12-31