Förtroendevald

Liza Boëthius (V)

Aktuella uppdrag

  • Förvaltning av samlingslokaler i A-huset revisor
  • Socialnämnden Individutskott 4 ordförande
  • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande ledamot
  • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda ledamot
  • Kommunala handikapprådet ledamot
  • Socialnämnden ledamot

Tidigare uppdrag