Förtroendevald

Liv Hahne (M)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Riksbyggen Brf Uppsalahus 29
  omb 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-10-05 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2015-10-04
 • Socialnämnden Individutskott 1
  v ordf 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2014-12-31
 • Riksbyggen Brf Uppsalahus 29
  omb 2007-03-26 − 2014-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-02 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Miljövårdsrådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2011-12-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  ordf 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Styrgrupp för projektet Den goda Staden
  repr 2008-06-02 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  ombers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  1:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-27 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-27 − 2010-10-31
 • Byggnadsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  led 2004-03-29 − 2006-04-24
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Byggnadsnämnden
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  v ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Turismforum
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Nytt kollektivtrafiksystem i Uppsala
  led 1999-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1979-11-01 − 2002-10-31
 • Styrgruppen för museum i Gamla Uppsala
  repr 1999-01-12 − 1999-12-31
 • Ledningsgruppen för Glad Stad
  led 1999-06-15 − 1999-10-31
 • Teknisk beställarnämnd
  v ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Byggnadsnämnden
  v ordf 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Byggnadsnämnden
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1976-11-01 − 1979-10-31