Förtroendevald

Lillian Gustavsson (S)

Aktuella uppdrag

Lillian Gustavsson har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Namngivningsnämnden
    ers 2015-01-01 − 2016-09-05
  • Bror Hjorthstiftelsen
    suppl 2011-01-01 − 2014-12-31
  • Räddnings- och beredskapsnämnden
    ers 2007-05-28 − 2010-12-31