Förtroendevald

Lennart Söderberg (V)

Aktuella uppdrag

 • Göteborgs nations bostadsstiftelse revisor

Tidigare uppdrag

 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsalabuss AB
  ers 2004-03-29 − 2006-04-24
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2001-01-01 − 2003-06-30
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Vaksala KDN
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 2000-01-01 − 2000-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1996-10-16 − 1998-12-31