Förtroendevald

Leif Boström (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Socialnämndens individutskott 2
  v ordf 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  ers 2017-01-30 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2017-01-29
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Björklinge-Bälinge KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Bälinge IF
  repr 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  led 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  adj 2001-11-21 − 2002-10-31